Manier van werken

Aangezien de persoonlijkheid, verlangens en leefwereld van de bouwheer zeer bepalend zijn voor het ontwerp, wordt er veel aandacht besteed aan een goede kennismaking. Aarzel als bouwheer in geen geval om veel informatie door te geven, zodat we ons een zeer duidelijk beeld kunnen vormen van uw wensen. Wij zullen onszelf, het architectenbureau, de manier van werken en onze opvattingen ook duidelijk omschrijven. Een eerste kennismakend gesprek is steeds vrijblijvend. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Na het eerste kennismakend gesprek wordt een offerte opgemaakt voor de architectuuropdracht. Na de aanvaarding van de offerte wordt een contract opgesteld tussen architect en bouwheer waarin de rechten en plichten van beide partijen duidelijk gemaakt worden. Hierna wordt gestart met het ontwerp.

Het ontwerpproces is een zeer belangrijk deel van het bouwproces, aangezien het bepalend is voor de uiteindelijke realisatie. Er wordt dan ook veel tijd besteed aan de bespreking van de voorontwerpen en de bouwheer krijgt de nodige tijd om zich in het ontwerp in te leven en vragen te stellen totdat hij voor 100% achter het ontwerp staat.

Zodra het ontwerp op punt staat, wordt het administratief dossier voor de bouwaanvraag samengesteld.
Wanneer de vergunning verkregen is, wordt gestart met het uitvoeringsdossier, waarin alle materialen en methodes zorgvuldig gekozen en beschreven worden. Hierin zal CO.ArCH de bouwheer begeleiden en bij alle keuzes een voorstel doen.
Wanneer het uitvoeringsdossier volledig uitgewerkt is, worden de offertes aangevraagd en begeleiden we de bouwheer in de keuze van de aannemers voor de verschillende posten.

Tijdens de uitvoering wordt een vaste werfvergadering afgesproken zodat de bouwheer ook deze fase zeer nauwgezet kan volgen. De facturen van de aannemers aan de bouwheer worden ook door CO.ArCH gecontroleerd en de opleveringen worden door ons begeleid. We beseffen dat voor zeer veel mensen een bouwproces een redelijk abstract gegeven blijft. Vandaar dat CO.ArCH haar klanten doorheen het bouwproces, door dialoog, zo goed mogelijk wil begeleiden.