Visie

De basis voor een ontwerp wordt bepaald door de site, de omgeving, de oriëntatie, de voorschriften, … Gecombineerd met de wensen en persoonlijkheid van de bouwheer, het bouwprogramma en budget vormen deze componenten de fundamenten van het ontwerp. Ontwerpen is een interactief proces: zowel de interactie tussen de verschillende bepalende elementen, als de interactie tussen bouwheer en architect zijn daarin bepalend. De architect treedt als het ware op als ‘COACH' tijdens het volledige bouwproces.

CO.ArCH streeft ernaar om vanuit deze sterke basis en door een duidelijke communicatie met de bouwheer telkens tot een UNIEK project te komen waarin conceptuele zuiverheid zegeviert. In elk project wordt de nadruk gelegd op EENVOUD,
FUNCTIONALITEIT, LICHT en RUIMTELIJKHEID.

Ook voor de realisatie van het ontwerp blijft de interactie tussen de verschillende componenten bepalend. Zo worden de bouwmethode, materiaalkeuzes, detaillering, enz. zorgvuldig bepaald, zodat het plaatje volledig klopt. Als architect begeleiden we u bij het bouwen of verbouwen, zodat uw huis overeenstemt met uw identiteit en zo een perfecte thuis kan worden.